کلاس رقص آذری + کلاس رقص لزگی

کلاس رقص آذری + کلاس رقص لزگی


رقص آذربایجانی یا همان رقص آذری " به خاطر ویژگی های منحصر به فردی که در اختیار دارد ، رقصی متفاوت و معنا گرا وچندین بار به عنوان بهترین و زیباترین رقص دنیا شناخته شده است. تمامی حرکات در رقص آذربایجانی با هدف و منظور و مضمون خاصّی اجرا میشود ؛ یعنی هیچگاه از مجری حرفه ای این رقص حرکتی مهمل و بی معنی سر نمیزند؛ واغلبِ مفهومِ اصلی این حرکات را باید درسنّت و گذشته ی کهن ملّت آذربایجان جست جو کرد /. حالت های مجری رقص آذربایجانی ، اصولاً یکنواخت است و حالتِ رقص همچون خود حرکاتِ رقص ، مفهوم خاصّی را دنبال میکند .

ازجمله حالت های خاص و مشهور این رقص "ـ ایستادن بر روی پنجه ی پا ( به خاطر داشتن قامتی کشیده تر وسرعت عمل بالا می باشد جلو بودن سینه ( نشانگر سپر و آمادگی برای دفاع از خاک وناموس و. . . می باشد . ) ـ دستهای باز ( نمایانگر آزادی و تمایل به پرواز است . ) ـ سر را بالا نگه داشتن ( نماد ملتّی همیشه سربلند است . ) رقص معناگرای آذربایجانی با توجه به اهداف و جنسیت مجری و مراسممربوطه ، به فروع بیشماری تقسیم بندی میشود ، برای نمونه میتوان به " رقص جیرانی _ رقص آسما کسمه _ رقص آبایی _ رقص آذربایجان رقص آستا قاراباغی _ رقص آغیر قاراداغی رقص آلچا گولو _ رقص آواری _ رقص آی بری باخ _ رقص انزلی رقص اوچ بادام بیر قوز _ رقص اوچ نومره. دورد نومره. بش نومره. آلتی نومره رقص اوزون دره _

رقص قازاغی رقص قایتاغی _ رقص قوچعلی_ رقص قوفتا _ رقص قیتقیلدا رقص قیزلار بولاغی _ رقص قیزیل گول _ رقص کسمه رقص کندیری _ رقص کوراغلو_ رقص کوراغلونون قایتارماسی رقص گلین آتلاندی _ رقص گلین گتیرمه _ رقص گلین هاواسی رقص گول گز _ رقص گولمه یی _ رقص لاله _ رقص مجسمه رقص میصری _ رقص میرزایی _ رقص میرواری _ رقص نازنازی رقص واغزالی _ رقص وئلاچولا _ رقص هالای _ رقص هئیراتی رقص هئیوا گولو _ رقص یاللی _ رقص یئرلی _ رقص یوز بیر رقص آذربایجان مارالی _
رقص آغ چیچک _ رقص آیشات رقص اوزومچی _ رقص اووچی _ رقص ایلک باهار رقص بایرام سوئیتاسی _ رقص بختوری _ چوبان رقصی رقصچوبانی _ رقص داغلار گوزلی _ رقص داغلی رقصی رقص دیلیجان _ رقص دیاموند _ رقص ساری گلین _ رقص ساز رقص شیخ شامیل _ رقص عاشق آبادی _ رقص قاراباغ یاللیسی رقص قاوال _ رقص قیسقانج _ رقص لزگی _ رقص مارال رقص مزه لی _ رقص نابات خانیم _ رقص ناز ایلمه رقص نعلبکی _ رقص نه قدر قشنگسن _ رقص یوردو- یوردو و . . . ." اشاره کرد