رقص زومبا ایرانی


زومبا به ۲ بخش تقسیم می شود:
1 /   زومبا فیتنس

ورزش هوازی محسوب میشود و حرکات بر اساس ایروبیک پیشرفته طراحی شده است قابل ذکر است که چرخش باسن نیز همزان با حرکات دست و پا انجام می شود.تفاوتی که زومبا با ایروبیک دارد در هماهنگی دست و پا و چرخش یا ضربه زدن با قسمت میانی بدن است.در زومبا فیتنس از دمبل و حرکات قدرتی استفاده می شود.


رقص زومبا ایرانی


رقص زومبا الهام گرفته شده از رقص لاتین است و ترکیبی از رقص آفریقایی و رقص های برتر دنیا است. زومبا (zumba) یک برنامه ورزشی ،که توسط Alberto Beto Perez که خود رقاص و طراح رقص بوده است پایه گذاری شده است. در واقع زومبا ترکیبی از حرکات رقص لاتین و تمرینهای ورزشی است که یک ایروبیک ساده و زیبا را ایجاد می کند. سیستم Zumba Fitness بیشتر رقص است تا ورزش و اصلا احساس نمی کنید که در حال ورزش کردن هستید بلکه تمام مدت می رقصید. رقصیدن به روش زومبا باعث کالری سوزی می شود.سوزی می شود.
2 /  زومبا دنس :

از اسم مشخص است است که حکم أموزش رقص را دارد.و حرکات قدرتی استفاده نمی شود. مربی زومبا باید دارای مدرک مربی گری ایروبیک باشد.
سوالی که بیشتر مواقع پرسیده میشود این است که ایروبییک با رقص چه تفاوتی دارد؟ برای توضیح بیشتر باید گفت هر دو از ورزش های هوازی به شمار می آیند ولی ایروبیک حرکات مربوط به خود را دارند و قوانین خود را نیز دارد و طراحی حرکات در هر جلسه و یاد دادن حرکات متفاوت توسط مربی در هر جلسه برای ارتقاء سطح کلاس و افزایش متابولیسم بدن هنرجو ازمواردی ست که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین از حرکات با دمبل,چوب,کش ورزشی برای سفت کردن بدن استفاده می شود . در حالی که رقص فقط آموزش حرکات است ورزش هوازی نیز محسوب میشود.آموزش حرکات رقص نیز باید بر اساس ضرب آهنگ طراحی شود و اساس ایروبیک در آموزش رعایت شود.