کلاس رقص ایرانی امروزی


کلاس رقص ایرانی امروزی


رقص ایرانی ریشه در تاریخ دارد، در آیین میتراییسم، هزاران سال پیش از میلاد مسیح و پس از اسلام، و در قرن بیست و یكم نیز یك ایرانی با رقص بیگانه نیست. آنچه که امروز بعنوان رقص سنتی ایرانی شناخته می شود نزدیكی زیادی با رقص عربی و تركی دارد كه البته با چاشنی های یگانه ایرانی ، دارای شخصیتی مستقل گشته، رقص ایرانی شاعرانه یا رمانتیك است با نشانه هایی از رقص هندی و اسپانیایی. رقص ایرانی با ریتم شش و هشت خاصگی یافته و زیباییش نیز در همین است. مردم ایران در خانه هایشان در عروسی ها و میهمانیهایشان و خلاصه هر جا که طنین آهنگی شادی آور به گوش می رسد، چه از ضبط باشد چه از ضرب و چه از ارگ و چه از دف (و چه از كامپیوتر!)، جوان ایرانی و خاصه دختر ایرانی به رقص در می آید.

کلاس رقص ایرانی در آکادمی حرکات موزون آوا در دوسبک تدریس میشود:
1 /   کلاس رقص ایرانی 8و6:

کلاس رقص ایرانی 8و6: این سبک از رقص ایرانی، اجرای رقص با موزیک های 8و6 است یعنی مناسب برای جشنها و پارتی ها با موزیک های شاد که کاملا کاربردی است. رقصیدن با پارتنرهای مختلف را هم شامل میشود.


2 /   کلاس رقص ایرانی فولکلور :

رقص فولکلور در آکادمی آوا بصورت سولو و یا گروهی از رقصندگان را شامل میشود با موزیک های سنتی که کاملا نمایشی میباشد.

در این کلاس پیش نیاز ها و الفبای اولیه رقص آموزش داده میشود. فیگورهای امروزی و شیک و کاملا کاربردی رقصی مناسب مهمانیها و رقصیدن با پارتنر از مبتدی تا پیشرفته سطح بندی شده است.
و یاد میگیرید:
نکات بداهه رقصیدن، کروگرافیهای خاص و ویژه اکادمی آوا از اصول آموزش این رقص، تاکید بر بداهه رقصیدن و قرهای ریز زنانه است.