فست دنس (كول دنس)

اگر رقص بلد نیستی و تجربه رقصیدن ندارید ،
میخوای رقص های غربی رو شروع کنی،
اگر رقص ایرانی دوست نداری.
فست دنس راهکاری ويژه افراد مبتدى است که هيچ علاقه ای به رقص ايرانى ندارند. کمک میکند الفباى اوليه رقص را برپايه رقص غربى آموزش ببینند.