هيلزدنس

رقص تركيبي برگرفته شده از حركات قوي شكمي و سكسي كه در آن حفظ تعادل به كمك پاشنه كفش انجام ميگيرد و حركات آن بسته به نوع موزيك به صورت آرام و يا سريع متغير است. مردم اين رقص رو بيشتر به رقص “beyonce” تشبيه ميكنند . اين رقص غير از حفظ تعادل با كفش پاشنه بلند، به انعطاف بدني و اعتماد به نفس كمك ميكند. این رقص مملو از عشوه های زنانه و خودنمایی است و قابل طراحي و اجرا با انواع موزيك هاي رپ،پاپ،جاز،هيپ هاپ ميباشد.