رقص هیپ هاپ


رقص هیپ هاپ


آموزش رقص هیپ هاپ آموزش laya barak که همراه با موسیقی هیپ هاپ انجام گرفته و بخشی از فرهنگ هاپ محسوب می گردد. این نوع ایروبیک در دههٔ هفتاد میلادی توسط سیاه‌ پوستان امریکایی ابداع گردید .
در حدود سی سال پیش، و پس از پیدایش اولین گروه‌های حرفه‌ای رقص هیپ هاپ و در دههٔ هفتاد میلادی، رقص هیپ هاپ در میان جهانیان شناخته شد. اولین گروه‌هایی که بیش از همه بر روی این سبک تاثیر گذاردند شامل Rock Steady Crew، The Lockers و Electric Boogaloos می‌شود. همزمان با رشد و فراگیر شدن موسیقی هاپ، رقص هیپ هاپ مختص آن نیز پیشرفت کرده و با الهام از سبک‌هایی همچون funk توانست جایگاه خود را در میان گروه‌های حرفه‌ای بیابد. کلید واژه ها: